Viral Siğiller

Viral Siğiller

Viral siğiller, Papillomavirüsların enfeksiyonundan kaynaklanan deri ve mukozaları tutan enfeksiyonlardır Lezyonlar uzunca bir süre sessiz kalabilecekleri gibi yıllar içinde sayıca artıp büyüyebilirler.
En sık çocuk ve genç erişkinlerde görülürler. Toplumda görülme oranları yaklaşık %10’dan fazladır. İnsanların çoğu hayatları boyunca enfeksiyonu geçirirler. Kız çocuklarında görülme olasılığı daha sıktır. Genellikle virüsü taşıyan ama subklinik enfeksiyonu olan bireyler enfeksiyon için kaynaktır.
Enfeksiyon kişiden kişiye direkt temas veya enfekte yüzey veya eşyalar aracılığı ile indirekt temas ile geçer. Anogenital siğiler seksüel yolla da bulaşabilir.

Viral siğillerin bulaşması:

Bulaşma , lezyonun loklizasyonu, mevcut enfeksiyonun virüs miktarı, temasın derecesi, enfeksiyona maruz kalan kişinin bağışıklık sisteminin durumu ve travma gibi nedenlere bağlıdır. Deri yüzeyindeki minik hasarlar, deri bütünlüğünün bozulması, deride sıyrık ve çiziklerin olması virüsün bulaşma olasılığını kolaylaştırır. Daha önce enfekte olan kişinin yeni siğil gelişimi daha yüksektir. Hastalığın kuluçka süresi 4-5 ay gibi uzun bir süreyi bulabilir. Lezyonlar keskin sınırlı, deri renginde veya bazen kahverengi kabarıklıklarla kendini gösterir.
Bugün için bu virüslerin 130’dan fazla tipi vardır. Bunların bazıları, el parmakları, diz ve dirseklerde, bazıları ayak tabanlarında, bazıları yüzde, bazıları ise genital bölgede hastalık yaparlar.
Siğillerin tedavisinde hastanın yaşı, lezyonların yaygınlığı ve süresi, kişinin bağışıklık durumu dikkate alınmalıdır. Genital bölgedeki siğillerde cinsel partnerler de muayene edilmeli ve gerekirse tedavi edilmelidir. Kadınlarda smear testi yapılmalıdır. Siğil tedavisinde genellikle birden fazla tedavi aşama aşama veya kombinasyon ile kullanılır. Halen tam tedavi edilememekte ve tekrar olasılığı vardır. Bazen kendiliğinden gerileme ve iyileşme de olabilir. Tedavide koterizasyon ve kriyoterapi gibi hasar verici tedaviler, kimyasal olarak hasar veren ilaçlar, lazer tedavileri, immünoterapiler uygulanabilir.

×

Bir Şeyler Ara